Chén trơn ngấn dày STB-120

Gọi để biết giá
Chén thủy tinh giá rẻ
Mã SKU: Chén trơn ngấn dày STB-120

Ø: 120 mm

H: 55 mm

12 bộ /thùng

phone

0772043025