Các mẫu ly thủy tinh honda đẹp

Gọi để biết giá
chuyên cung cấp bộ ly thủy tinhin logo honda tên cửa hàng honda để làm quà tặng

Tổng hợp các mẫu ly thủy tinh được các cửa hàng honda làm quà tặng nhiều nhất :

- mẫu 1: ly thủy tinh đế vuông - bộ ly thủy tinh thái land UG361

ly thủy tinh đế vuông

- mẫu 2 ly thủy tinh có quai tách cà phê 

ly thủy tinh có quai

- mẫu 3 ly thủy tinh có quai ông loe

ly thủy tinh đế có quai ống loe

- mẫu 4 ly thủy tinh lùn trứng - bộ 6 ly thủy tinh luminarc in logo honda

ly thủy tinh lùn trứng

- mẫu 5 ly thủy tinh bầu bí - bộ ly thủy tinh thái lan ocean

ly thủy tinh bầu bí - bộ ly thủy tinh thái lan ocean

- mẫu 6 ly thủy tinh ống loe

ly thủy tinh ông loe

mẫu 7 : ly thủy tinh in logo màu trắng

ly thủy tinh in logo màu trắng

mẫu 8 :ly thủy tinh đế bầu indo

ly thủy tinh đế bầu indo

mẫu 9 :ly thủy tinh chặ gốc - indo

ly thủy tinh chặ gốc - indo

mẫu 10 : ly thủy tinh 

 

ly thủy tinh thái lan

mẫu 11 : ly thủy tinh khía

phone

0772043025